Hva er egentlig fornybar energi?

Fornybar energi er ganske enkelt energikilder vi ikke går tom for – som f.eks. solenergi, vann- og vindkraft. Slike ressurser er langt mer bærekraftige enn fossile energikilder som olje, gass og kull.


Det er bred enighet om at det vil bli viktig å satse på fornybare energikilder i fremtiden. I 2020 skal 20 prosent av energibruken i EU være fornybar, og det er satt individuelle mål for hvor stor andelen skal være i hvert enkelt av medlemslandene. Direktivet gjelder også for EØS, og dermed Norge.

Kjøp av fornybar energi

Fordi strømmarkedet er internasjonalt, kan det være vanskelig å vite hvor strømmen man kjøper kommer fra. Derfor er det innført et marked for opprinnelsesgarantier. Ved å kjøpe slike garantier kan man sikre seg at pengene man betaler for strømmen går til produsenter som lager fornybar energi. 


Opprinnelsesgarantier handler altså ikke om strømmen som fysisk leveres i stikkontakten, men om hvem som får betalt for produksjonen. Dette gjør at selv kunder som ikke får levert fornybar energi i sitt område, likevel kan være med å støtte produksjonen av dette.
 

Hensikten med opprinnelsesgarantier er å øke etterspørselen etter fornybar energi i kraftmarkedet – og skape et insentiv for å øke produksjonen av fornybar energi.

Meny

Kontakt oss

Telefon: +47 23905812
E-post: hei@elevonorge.no
ELEVO NORGE AS

Strandveien 8
1366, Lysaker

Org. nr: 914 779 405